NAME

calibre-customize - calibre-customize
 
calibre-customize options


 
Персонализиране на calibre, чрез зареждане на външни приставки (плъгини).
 
Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

ОБЩИ НАСТРОЙКИ

--add-plugin, -a
Добавете плъгин чрез определяне на пътя до zip файла, който го съдържа.

--build-plugin, -b
За разработчици на плъгини: Пътят към директорията, където се разработва плъгина. Тази команда автоматично ще архивира плъгина и ще го обнови в calibre

--customize-plugin
Персонализирай плъгин. Определи име за плъгина и персонализираща поредица, разделена със запетайки.

--disable-plugin
Деактивиране на избраната добавка

--enable-plugin
Активиране на избраната добавка

--help, -h
Покажи това помощно съобщение и излез

--list-plugins, -l
Списък на всички инсталирани добавки

--remove-plugin, -r
Премахни персонализирано име на разширението. Няма ефект върху вградените разширения

--version
покажи версия на програмата и излез

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Questions & Answers

Helpful answers and articles about calibre-customize you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!