NOM

Locale::Po4a::Guide - Converteix documents Guide XML des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
Locale::Po4a::Guide és un mòdul que ajuda en la traducció de la documentació de Gentoo Linux en el format Guide XML a altres llenguatges [humans].
Aquest format està documentat aquí: http://www.gentoo.org/doc/en/xml-guide.xml

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.
L'únic problema conegut és que no s'inclouen fitxers amb el tag <include href="...">, però podeu traduir tots aquests per separat, i normalment fins i tot és millor mantenir-los separats.

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Jordi Vilalta <[email protected]>

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <[email protected]>
 Jordi Vilalta <[email protected]>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004 Jordi Vilalta <[email protected]>
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

Recommended readings

Pages related to Locale::Po4a::Guide you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about Locale::Po4a::Guide you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!