NOM

Locale::Po4a::KernelHelp - Converteix l'ajuda de configuració del kernel des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

Locale::Po4a::KernelHelp és un mòdul que ajuda en la traducció de la documentació de les opcions de configuració del kernel a altres llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul està acabat d'escriure, i necessita més proves. La major part de la feina consisteix en les eines emprades per analitzar aquest fitxer (i configurar el kernel), perquè puguin acceptar llegir la documentació d'un altre fitxer (traduït).

CONSULTEU TAMBÉ

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <[email protected]>
 Jordi Vilalta <[email protected]>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2002 SPI, Inc.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

Recommended readings

Pages related to Locale::Po4a::KernelHelp you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about Locale::Po4a::KernelHelp you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!