NOM

Locale::Po4a::LaTeX - Converteix documents LaTeX i derivats des de/a fitxers PO

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
Locale::Po4a::LaTeX és un mòdul per ajudar en la traducció de documents LaTeX a altres llenguatges [humans]. També es pot utilitzar com a base per construir mòduls per documents basats en LaTeX.
Aquest mòdul conté les definicions de les comandes i els entorns habituals de LaTeX.
See the Locale::Po4a::TeX(3pm) manpage for the list of recognized options.

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORS

 Nicolas François <[email protected]>

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <[email protected]>
 Jordi Vilalta <[email protected]m>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <[email protected]>.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

Recommended readings

Pages related to Locale::Po4a::LaTeX you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about Locale::Po4a::LaTeX you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!