NOM

adddebug - Modifica els Makefile per afegir informació de depuració

SINOPSI

adddebug [ -k] [-r] [-n]

DESCRIPCIÓ

adddebug modifica el fitxer Makefile en el directori actual (i opcionalment en els seus subdirectoris) per afegir informació de depuració ( -g3). També elimina les optimitzacions (-O[1-9]).
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

OPCIONS

-k
Manté les optimitzacions (no elimina les opcions -O[1-9]?, per omissió les elimina).
-r
Cerca recursivament a través de tots els subdirectoris del directori actual i opera a sobre de cada fitxer Makefile que troba.
-n
Compila sense definir NDEBUG i NO_DEBUG (fa que funcionin les crides a kDebug).

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Share it now!