NOM

apper - Una aplicació i gestor de paquets que utilitza PackageKit

SINOPSI

apper [ --updates] [--settings] [--backend-details] [--type tipus-MIME] [--name nom] [--file fitxer] [--resource origen] [--catalog fitxer]

DESCRIPCIÓ

Apper és la interfície per a PackageKit
Apper és capaç de gestionar paquets, aplicacions i actualitzacions en una forma de distribució creuada gràcies al projecte PackageKit.
Proporciona als usuaris de Linux® una sola aplicació que poden aprendre i utilitzar a qualsevol distribució on es trobin.

OPCIONS

--updates
Mostra les actualitzacions disponibles.
--settings
Mostra la pàgina de configuració de l'Apper.
--backend-details
Mostra informació quant al dorsal que utilitza PackageKit.
--type tipus-MIME
Crida l'instal⋅lador de tipus MIME.
--name nom
Instal⋅la el paquet anomenat nom.
--file fitxer
Instal⋅la el paquet que conté el fitxer fitxer.
--resource origen
Instal⋅la un recurs d'origen.
--catalog fitxer
Instal⋅la el catàleg de paquets al fitxer.

VEGEU TAMBÉ

Podeu trobar més informació quant a Apper en el lloc web d'Apper[1].

AUTORS

El mantenidor de l'Apper és en Daniel Nicoletti <[email protected]>; Aquesta pàgina de manual va ser escrita per en Matthias Klumpp <[email protected]>.

AUTORS

Nicoletti, Daniel <[email protected]>
Autor.
Klumpp, Matthias <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
el lloc web d'Apper

Recommended readings

Pages related to apper you should read also:

Share it now!