NOM

checkXML - Una eina XML per als documents XML DocBook de KDE.

SINOPSI

checkXML [ nom_fitxer]

DESCRIPCIÓ

checkXML és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers XML DocBook de KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'usar una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació del KDE.

VEURE TAMBÉ

meinproc4(1) xmllint(1)

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to checkXML you should read also:

Share it now!