NOM

create_cvsignore - Crea un fitxer .cvsignore preliminar en el directori actual.

SINOPSI

createcvsignore

DESCRIPCIÓ

create_cvsignore s'usa per a crear un fitxer .cvsignore preliminar en el directori actual. Realitza aquesta operació basant-se en el contingut del fitxer Makefile.am.
no s'eliminarà cap línia dels fitxers .cvsignore existents. Si no existeix s'afegirà un fitxer .cvsignore al repositori de cvs.
Tingueu present que caldrà un fitxer Makefile.am en el directori actual perquè aquesta eina funcioni.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Questions & Answers

Helpful answers and articles about create_cvsignore you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!