NOM

cvscheck - Informes sense connexió a sobre de l'estat de mòduls CVS.

SINOPSI

cvscheck [ dir]

DESCRIPCIÓ

cvscheck imprimeix informació a sobre de l'estat de la vostra còpia local de CVS sense comunicar-se amb el servidor. Això el torna extremadament ràpid, atès que no li cal connexió a la xarxa.
El directori indicat serà processat junt amb tots els seus subdirectoris. Si no n'indiqueu cap, s'usarà el directori actual i els seus subdirectoris.
Cada fitxer amb un estat interessant serà indicat amb un caràcter al davant del seu nom. Els caràcters d'estat són els següents.
? foobar.c
El fitxer no és conegut al CVS.
M foobar.c
El fitxer ha estat modificat localment.
m foobar.c
El fitxer podria tenir canvis locals. Haureu de fer un diff amb el servidor per assegurar-vos.
C foobar.c
El fitxer està en conflicte amb el CVS no es pot entregar de cap manera.
U foobar.c
El fitxer està en el CVS però falta en el vostre repositori local.
T foobar.c
Aquest fitxer té una etiqueta de CVS inusual.
A foobar.c
Heu de fer un cvs add per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.
R foobar.c
Heu de fer un cvs rm per aquest fitxer, però encara no l'heu entregat.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEURE TAMBÉ

cvs(1)

AUTORS

cvscheck ha estat escrit per en Müller, Dirk <[email protected]> i Kang, Sirtaj <[email protected]>
Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]> per al sistema Debian GNU/Linux (però pot ser emprada per d'altres).

Recommended readings

Pages related to cvscheck you should read also:

Share it now!