NOM

cxxmetric - Una simple aplicació estadística per a fitxers de codi C i C++.

SINOPSI

cxxmetric [ fitxer]

DESCRIPCIÓ

cxxmetric compta les línies de codi, comentaris i els espais en blanc, i calcula diverses estadístiques per a cadascun dels fitxers de codi. Dits fitxers hauran d'estar escrits en C o C++.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Share it now!