NOM

kate - Editor avançat de text pel KDE

SINOPSI

kate [-s, --start nom] [--startanon] [-n, --new] [-b, --block] [ -p, --pid pid] [-e, --encoding nom] [ -l, --line línia] [-c, --column columna] [ -i, --stdin] [--tempfile] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

El Kate és l'editor avançat de text del KDE.
El Kate també proveeix la part editora a diverses aplicacions, sota el nom KWrite.
Algunes de les característiques de Kate inclouen la configurabilitat del ressaltat de la sintaxi per ordenar llenguatges com C i C++, HTML o scripts de bash, l'habilitat de crear i mantenir projectes, una interfície de múltiples documents (MDI), i un emulador de terminal contingut a dins seu.
Però Kate és molt més que un editor per a programadors. La seva capacitat d'obrir diversos fitxers simultàniament és ideal per editar molts fitxers de configuració d'UNIX®. Aquest document s'ha escrit en el Kate.

OPCIONS

-s, --start nom
Inicia el Kate amb una sessió indicada.
--startanon
Inicia el Kate amb una nova sessió anònima, implica -n.
-n, --new
Força l'inici d'una nova instància del Kate (s'ignora si s'ha usat start i una altra instància del Kate ja té la sessió indicada oberta), forçada si no se li proporcionen paràmetres ni URL.
-b, --block
Si s'està usant una instància del Kate en execució, la bloqueja fins que sortiu, si se li han proporcionat URL a obrir.
-p, --pid pid
Intenta només usar la instància del kate amb aquest pid (s'ignora si s'ha usat start i ja hi ha una altra instància del Kate amb la sessió indicada oberta).
-e, --encoding nom
Estableix la codificació del fitxer a obrir.
 
La podeu usar per a forçar obrir un fitxer en el format utf-8, per exemple. (L'ordre iconv -l proveeix una llista de codificacions, la qual us pot resultar d'ajuda).
-l, --line línia
Navega fins aquesta línia.
-c, --column columna
Navega fins aquesta columna.
-i, --stdin
Llegeix el contingut de stdin.
--tempfile
Els fitxers/URL oberts per l'aplicació se suprimiran després d'usar-los.
fitxer
Fitxer a obrir.

VEGEU TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kate (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/kate).
També hi ha més informació disponible al lloc web del Kate[1].

EXEMPLES

Per obrir un fitxer anomenat font.cpp a la columna 15, línia 25, en una finestra existent del Kate, haureu d'usar:
 
kate -c 15 -l 25 font.cpp
Si teniu activa una connexió a la Internet, podeu gaudir de l'avantatge de la transparència a xarxa del KDE per obrir un fitxer des d'un lloc de ftp. Si no disposeu de permisos d'escriptura sobre el servidor remot, el fitxer tan sols serà obert i se us demanarà per un nom de fitxer local i desar així els vostres canvis. Si teniu permís d'escriptura, els canvis seran desats amb transparència sobre la xarxa.
 
kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

AUTORS

El mantenidor del Kate és en Cullmann, Christoph <[email protected]>. Està disponible una llista exhaustiva d'autors i col⋅laboradors en el complet manual d'usuari mencionat anteriorment.

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
lloc web del Kate

Recommended readings

Pages related to kate you should read also:

Share it now!