NOM

kbuildsycoca5 - Refà el cau de la configuració del sistema pels fitxers d'escriptori al KService.

SINOPSIS

kbuildsycoca5 [ OPCIONS...]

DESCRIPCIÓ

kbuildsycoca5 construeix el cau binari de les dades emmagatzemades als fitxers .desktop, .xml i tipus MIME que l'entorn de treball KService utilitza per a trobar connectors, aplicacions i altres serveis.
La biblioteca KService empra aquesta base de dades per proporcionar de manera eficient la informació requerida.
Normalment els usuaris no necessitaran executar aquesta aplicació directament. El KService l'executarà si cal, cada vegada que algun dels fitxers canviï les dades desades a la memòria cau.

OPCIONS

--global
Ignora els fitxers definits per l'usuari (a XDG_DATA_HOME). Actualment, això només està suportat en sistemes Unix.
--noincremental
En lloc d'utilitzar la memòria cau existent i només actualitzar la informació que ha canviat o que ha estat afegida, començarà amb una memòria cau buida. S'ignorarà si s'estableix l'opció --global.
--nosignal
Ordinàriament, el kbuildsyscoca5 envia un senyal a través de D-Bus una vegada que la memòria cau s'actualitza per a totes les aplicacions que utilitzen KService, de manera que sempre estan treballant amb la informació més recent. Aquesta opció suprimeix aquest comportament.
--menutest
Prova la generació de la base de dades del menú d'aplicacions. En realitat no construeix la memòria cau.
--testmode
Utilitza el «mode de prova» QStandardPaths per evitar interferir amb les dades de l'usuari. Això és per a ús amb les proves unitàries.
--track ID-menú
Segueix un identificador de menú per a la depuració.
--author
Mostra informació sobre l'autor.
--license
Mostra informació sobre la llicència.
-h, --help
Mostra un text breu d'ajuda.
-v, --version
Mostra informació sobre la versió.

FITXERS

cachedir/ksycoca5_[idioma]_[sha1-of-dirs]
La memòria cau del KService generada per kbuildsycoca5. Sobre els sistemes Unix, el directori_cau sol ser XDG_CONFIG_HOME

VEGEU TAMBÉ

kded5(8), kdeinit5(8)

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTORS

Lanx, Darian <[email protected]>
Va escriure la documentació original.
Merry, Alex <[email protected]>
Ha actualitzat la documentació al KDE Frameworks 5.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE

Recommended readings

Pages related to kbuildsycoca5 you should read also:

Share it now!