NOM

kdeoptions - Opcions comuns de la línia d'ordres per a totes les aplicacions basades en les biblioteques del KDE

SINOPSI

Aplicació KDE [Opcions genèriques de KDE]

OPCIONS

Les següents opcions s'apliquen a totes les aplicacions KDE:
--caption capçalera
Usa capçalera com a nom de la barra de títol.
--icon icona
Usa icona com a icona d'aplicació.
--config nom de fitxer
Usa la configuració alternativa nom de fitxer
--nocrashhandler
Desactiva el gestor de fallades, per obtenir bolcats de nucli.
--waitforwm
Espera un gestor de finestres compatible amb WM_NET.
--style estil
Estableix l'estil de la IGU per a l'aplicació.
--geometry geometria
Estableix la geometria del client a l'estri principal.

VEURE TAMBÉ

qtoptions(7)

AUTORS

Pàgina de manual escrita per en Watts, Lauri <[email protected]>

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to kdeoptions you should read also:

Share it now!