NOM

kdesu - Executa un programa amb privilegis elevats.

SINOPSI

kdesu [ -c ordre] [-d] [-f fiitxer] [-i nom icona] [ -n] [-p prioritat] [-r] [-s] [ -t] [-u usuari] [--noignorebutton] [--attach winid]
kdesu [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIÓ

KDE su és un frontal gràfic per a l'entorn d'escriptori K per a l'ordre su de UNIX®. Aquest us permetrà executar un programa com a un usuari diferent indicant la contrasenya per aquest usuari. KDE su és un programa sense privilegis; aquest empra el sistema de su.
KDE su disposa d'una característica addicional: Aquest pot recordar les contrasenyes. Si esteu emprant aquesta característica, tan sols us caldrà introduir la contrasenya una vegada per a cada ordre.
Aquest programa està principalment dissenyat per a ser executat des de la línia d'ordres o des de fitxers .desktop.
Atès que kdesu no és instal⋅lat més a $(kde4-config --prefix)/bin sinó que a kde4-config --path libexec i aquest no es troba a la vostra Path, haureu d'usar $(kde4-config --path libexec) kdesu per a engegar kdesu.

OPCIONS

-c ordre
Això especifica l'ordre a executar com a root. Aquesta se li ha d'especificar com a un únic argument. De manera que, per exemple, si voleu executar un nou gestor de fitxers, haureu d'introduir a l'indicatiu: $(kde4-config --path libexec) kdesu -c Dolphin
-d
Mostra informació de depuració.
-f fitxer
Aquesta opció permet un ús eficient de KDE su en els fitxers .desktop. Aquesta li indica a KDE su que examini el fitxer especificat per fitxer. Si aquest fitxer és d'escriptura per a l'usuari actual, KDE su executarà l'ordre com a dit l'usuari. Si no fos d'escriptura, l'ordre seria executada com a l'usuari usuari (per omissió el root).
 
El paràmetre fitxer s'avalua de la següent manera: si fitxer comença per /, es pren com a un nom de fitxer absolut. D'altra manera, es pren com al nom d'un fitxer de configuració global de KDE.
-i nom icona
Especifica la icona a usar en el diàleg de contrasenya. Podeu especificar el nom sense cap extensió.
-n
No demana la contrasenya. Això deshabilita la casella de selecció Conserva la contrasenya al diàleg de la contrasenya.
-p prioritat
Estableix el valor de la prioritat. La prioritat és un número arbitrari entre 0 i 100. El valor per omissió és 50.
-r
Usa planificació en temps real.
-s
Atura el dimoni kdesu. Aquest és el dimoni que manté el cau de contrasenyes validades, tot en segon pla. Aquesta característica també es pot deshabilitar amb l'opció -n quan s'inicia l'execució de KDE su.
-t
Habilita l'eixida de terminal. També deshabilita el requeriment de la contrasenya. És molt recomanable per a propòsits de depuració, si desitgeu executar una aplicació en mode consola, en comptes d'aquest empreu el su estàndard.
-u usuari
L'ús més comú per a KDE su es executar una ordre com a superusuari, tot i que se li pot indicar un nom d'usuari i la contrasenya apropiada.
--noignorebutton
No mostra un botó ignora.
--attach winid
Fes el diàleg transitori per a una aplicació X especificada amb «winid».

VEURE TAMBÉ

su(1)
Hi ha documentació d'usuari més detallada a help:/kdesu (podeu emprar aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kdesu).

EXEMPLES

Executeu kfmclient com a usuari jim, i es mostrarà la icona del Konqueror en el diàleg de contrasenya:
 
$(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORS

KDE su ha estat escrit per en Jansen, Geert <[email protected]> i Iglio, Pietro <[email protected]>.

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to kdesu you should read also:

Share it now!