NOM

kf5kross - Aplicació del KDE per executar scripts del Kross.

SINOPSIS

kf5kross [-h, --help] [-v, --version] [--author] [--license] [fitxer...]

DESCRIPCIÓ

El kf5kross executa scripts del Kross escrits en Javascript, Python, Ruby, Java i Falcon pel KDE.
Aquesta eina de línia d'ordres és utilitzada per qualsevol script sense IGU, p. ex. el Sheets del Calligra en té algun.

OPCIONS

-h--help
Mostra ajuda quant a les opcions.
-v--version
Mostra informació sobre la versió.
--author
Mostra informació sobre l'autor.
--license
Mostra informació sobre la llicència.
fitxer...
Els fitxers amb els scripts a executar.

ÚS

kf5kross fitxer executa l'script al fitxer després de carregar el connector de l'intèrpret per al llenguatge de l'script (detectat a partir del sufix en el nom del fitxer).
Per a interpretar altres llenguatges al Javascript del KDE, haureu d'instal⋅lar kdebindings.

VEGEU TAMBÉ

kf5options(7), qt5options(7), python(1), ruby(1), kjs5(1), java(1), falcon(1)
Cerqueu a http://kross.dipe.org/solution.html per a més informació i guies d'aprenentatge.

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTOR

Sauer, Sebastian <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE

Recommended readings

Pages related to kf5kross you should read also:

Share it now!