NOM

kfind - utilitat de cerca a fitxers pel KDE

SINOPSI

kfind [ camí_de_cerca] [opcions]

DESCRIPCIÓ

L'eina «find» és un mètode útil de cerca al vostre ordinador per a fitxers específics, o per a cercar fitxers que cassin amb un cert patró. Un exemple d'això podria incloure la cerca de fitxers d'un tipus en particular o amb certes lletres en particular al nom del fitxer, o que continguin certes peces de text en el seu contingut.
KFind és una eina gràfica i no se sol executar des de la línia d'ordres.

OPCIONS

camí_de_cerca
De manera opcional, podeu subministrar un camí per omplir el diàleg on començar la cerca.

VEURE TAMBÉ

Hi ha documentació d'usuari més detallada a help:/kfind (podeu emprar aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kfind).

AUTORS

Hi ha una llista de col⋅laboradors en el manual complet d'usuari disponible a través del khelpcenter.
Aquesta documentació ha estat preparada per en Watts, Lauri <[email protected]>

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to kfind you should read also:

Share it now!