NOM

kjscmd5 - Intèrpret de KJSEmbed pel Frameworks

SINOPSIS

kjscmd5 [--help] [[-e] | [--exec]] [[-i] | [-interactive]] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

kjscmd5 és una eina per a llançar scripts de KJSEmbed des de la línia d'ordres. Executarà els scripts continguts anomenats al fitxer utilitzant KJSEmbed. No s'accepta (stdin) com a fitxer.

OPCIONS DE LAPLICACIÓ

-e,--exec
Executa l'script al fitxer sense compatibilitat amb la IGU.
-i,--interactive
Inicia l'intèrpret interactiu kjs.

ÚS

La manera més habitual per executar kjscmd5 és simplement com
 
kjscmd5 fitxer

 
Si no s'utilitza el paràmetre fitxer, executa un script de prova predeterminat que mesura la velocitat d'inici de kjscmd5.

VEGEU TAMBÉ

kjs5(1)

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTOR

Porten, Harri <[email protected]>
Autor.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE

Recommended readings

Pages related to kjscmd5 you should read also:

Share it now!