NOM

kmymoney - El gestor de les finances personals pel KDE

SINOPSI

kmymoney [ --lang] [-n] [--timers columna] [--nocatch] [ --trace] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

El KMyMoney és el gestor de les finances personals pel KDE. Proporciona les funcions necessàries per consolidar els talonaris de xecs, gestionar els préstecs personals i ordenar els ingressos i despeses, utilitzant una interfície gràfica d'usuari similar a un talonari de xecs.

OPCIONS

--lang
L'idioma a emprar.
-n
No obris el darrer fitxer utilitzat.
--timers
Activa els temporitzadors de rendiment.
--nocatch
No captura globalment les excepcions no capturades.
--trace
Engega els traçats del programa. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.
--dump-actions
Bolca els noms de tots els objectes QAction definits a la sortida estàndard i surt. Aquesta opció només està disponible quan el KMyMoney es compila en el mode de depuració.

VEGEU TAMBÉ

La documentació completa pel KMyMoney es manté com un manual en el format docbook. Si es troba adequadament instal⋅lat el programa KHelpCenter, l'ordre khelpcenter help:/kmymoney hauria de donar accés a tot el manual. De manera alternativa, podeu navegar pel manual emprant el Konqueror donant-li l'URL help:/kmymoney

AUTORS

Edwardes, Michael <[email protected]>
Concepte original, la majoria del codi inicial. Administració del projecte
Baumgart, Thomas <[email protected]>
Gestiona les versions i és mantenidor de facto. Motor intern. Administració del projecte
Bloomfield, Tony <[email protected]>
Importador del GnuCash. Implementació de les bases de dades.
Wadley, Robert <[email protected]>
Artista. Icones, pantalla de benvinguda, vista de casa. Captures de pantalla.
Soliverez, Alvaro <[email protected]>
Prediccions. Informes.
Vilas, Fernando <[email protected]>
Implementació de les bases de dades.
Oneț, Cristian <[email protected]>
Pedaços i connectors.
Ostroff, Jack <[email protected]>
Documentació.
Rodriguez, Felix <[email protected]>
Administració del projecte, versions anteriors.
Tambascio, Kevin <[email protected]>
Implementació inicial de les inversions.

Recommended readings

Pages related to kmymoney you should read also:

Share it now!