NOM

kpackagetool5 - Instal⋅la, llista, suprimeix els paquets Plasma

SINOPSI

kpackagetool5 [ -v, --version] [-h, --help] [--hash camí] [ -g, --global] [-t, --type tipus] [-i, --install camí] [-s, --show nom] [-u, --upgrade camí] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove nom] [-p, --packageroot camí] [ --generate-index]

DESCRIPCIÓ

kpackagetool5 és una eina de la línia d'ordres per a instal⋅lar, llistar, suprimir els paquets de Plasma.

OPCIONS

-v, --version
Mostra informació sobre la versió.
-h, --help
Mostra aquesta ajuda.
--hash camí
Genera una suma de verificació SHA1 per al paquet a «camí».
-g, --global
Per a instal⋅lar o suprimir, opera amb els paquets instal⋅lats per a tots els usuaris.
-t, --type tipus
El tipus del paquet, el qual es correspon amb el tipus de servei del connector que es troba al paquet, p. ex., KPackage/Generic, Plasma/Theme, Plasma/Wallpaper, Plasma/Applet, etc.
-i, --install camí
Instal⋅la el paquet al «camí».
-s, --show nom
Mostra la informació del paquet «nom».
-u, --upgrade camí
Actualitza el paquet al «camí».
-l, --list
Llista els paquets instal⋅lats.
--list-types
Llista tots els tipus de paquets coneguts que es poden instal⋅lar.
-r, --remove nom
Suprimeix el paquet anomenat «nom».
-p, --packageroot camí
Camí absolut a l'arrel del paquet. Si no es proporciona, llavors se cercaran els directoris de dades estàndard per aquesta sessió del Plasma.
--generate-index camí
Es torna a crear l'índex dels connectors. S'utilitzarà conjuntament amb les opcions -t o -g. Torna a crear l'índex pel tipus indicat o l'arrel del paquet. Opera en el directori d'usuari, excepte si s'usa l'opció -g

VEGEU TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/plasma-desktop (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTORS

El kpackagetool5 ha estat escrit per en Seigo, Aaron <[email protected]>.

Share it now!