NOM

live-tools - Scripts de Suport del Sistema
 

DESCRIPCIÓ

live-tools conté scripts addicionals de suport per als sistemes en viu.
 

EINES

live-tools actualment conté les següents eines.
 
live-update-initramfs(8)
escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Aquest wrapper substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.
live-update-initramfs-uuid
actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.
live-toram
copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.
live-system
determina si el sistema que s'està executant és un sistema en viu.
live-persistence(1)
permet que un sistema no persistent utilitzi la persistència en temps d'execució.

VEURE TAMBÉ

live-boot(7)
live-build(7)
live-config(7)
 

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Live Systems a la pàgina web < http://live-systems.org/> i al manual a < http://live-systems.org/manual/>.
 

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a < http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a < [email protected]>.
 

AUTOR

live-tools va ser escrit per Daniel Baumann < [email protected]>.

Recommended readings

Pages related to live-tools you should read also:

Share it now!