NAME

lrf2lrs - lrf2lrs
 
lrf2lrs llibre.lrf


 
Converteix un fitxer LRF a un fitxer LRS (XML amb codificació UTF-8)
 
Sempre que passeu arguments a lrf2lrs i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--dont-output-resources
No desis les imatges incrustades ni els fitxers de lletres al disc

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--output, -o
Fitxer LRS de sortida

--verbose
Mostra en més detall

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Share it now!