NOM

meinproc5 - Traductor KDE per a XML

SINOPSIS

meinproc5 [-h, --help] [-v, --version] [--cache  fitxer] [--check] [--srcdir  dir] [--paramclau=valor] [[[-o] | [--output]] fitxer] [--stdout] [--stylesheet xsl] fitxer_docbook

DESCRIPCIÓ

meinproc5 converteix fitxers DocBook a HTML.

OPCIONS GENÈRIQUES

-h--help
Mostra ajuda quant a les opcions.
-v--version
Mostra informació sobre la versió.

OPCIONS DE LAPLICACIÓ

--cache fitxer
Crea un fitxer de cau per al document
--check
Comprova la validesa del document
 
La sortida pot ser una mica intimidatòria, ja que una petita equivocació pot causar una cascada d'errors. 
El truc és mirar en el primer error, corregir-lo, deseu el fitxer, i executeu  meinproc5 de nou.
-o, --output fitxer
Envia tot el document cap a un fitxer.
--stdout
Envia tot el document cap a stdout.
--stylesheet xsl
Full d'estil a usar
--srcdir dir
Estableix el directori arrel per a la cerca de les kdoctools
--param clau=valor
Estableix els paràmetres a passar al full d'estil.

ÚS

La manera més habitual d'executar meinproc5 és simplement com
 
meinproc5 fitxer-docbook

 
a on fitxer-docbook generalment serà index.docbook. Aquesta ordre crea pàgines HTML del fitxer DocBook. Tingueu en compte que aquestes pàgines només són visibles en els navegadors basats en KDE (com Konqueror).
Si necessiteu veure la sortida HTML en un altre navegador (per exemple, si el feu disponible en línia), utilitzeu
 
meinproc5 --stylesheet nom-full-estil fitxer-docbook

 
a on nom-full-estil serà el camí complet cap a un dels fulls d'estil XSL en <prefix_instal⋅lació_kdoctools>/share/kf5/kdoctools/customization/. Per a generar una sortida adequada per a la web, podeu usar kde-web.xsl o kde-chunk-online.xsl. Veure el fitxer README en aquest directori per a més detalls.

VEGEU TAMBÉ

kf5options(7), qt5options(7)

ERRORS

Si us plau, useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE

Recommended readings

Pages related to meinproc5 you should read also:

Share it now!