NOM

mkvtoolnix-gui - Una IGU pel mkvmerge(1) que inclou un editor de capítols i de la capçalera

SINOPSIS

mkvtoolnix-gui [[nom_fitxer_configuració.mtxcfg] | [fitxer_origen.ext] | [--info [fitxer_matroska.mkv]] | [--edit-chapters [fitxer_capítols.ext]] | [--edit-headers [fitxer_matroska.mkv]]]

DESCRIPCIÓ

El és una IGU basada en les Qt pel mkvmerge(1). També implementa la funcionalitat del mkvinfo(1) i el mkvpropedit(1) i evolucionarà per cobrir el mkvextract(1). Es poden desar i restaurar tots els ajustaments (p. ex., fitxers d'origen, opcions de les pistes, etc.)
El fet de llistar noms de fitxer de configuració amb l'extensió .mtxcfg farà que la IGU els carregui a l'eina corresponent. Qualsevol altre nom de fitxer serà afegit com un fitxer d'origen per a multiplexar, obert a l'eina d'informació, l'editor de capítols o a l'editor de la capçalera -en funció del mode actual-. El mode actual es pot canviar amb les opcions --merge, --info, --edit-chapters o --edit-headers. El mode per omissió és afegir fitxers pel multiplexat.
Tingueu en compte que si ja s'està executant una instància de l'aplicació quan es llança una segona instància, tots els noms de fitxer indicats a la línia d'ordres restaran a càrrec de la primera instància.
--merge
Tots els noms de fitxer que segueixen s'afegiran com a fitxers d'origen a la tasca de multiplexat actual. Aquest és el mode per omissió.
--info
Tots els següents noms de fitxer s'obriran a l'eina d'informació.
--edit-chapters
Tots els noms de fitxer que segueixen s'obriran a l'editor de capítols.
--edit-headers
Tots els noms de fitxer que segueixen s'obriran a l'editor de la capçalera.
-h, --help
Mostra la informació d'ús i surt.
-V, --version
Mostra la informació sobre la versió i surt.

VEGEU TAMBÉ

mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1)

WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix[1].

AUTOR

Bunkus, Moritz <[email protected]>
Desenvolupador

NOTES

1.
la pàgina de les MKVToolNix

Recommended readings

Pages related to mkvtoolnix-gui you should read also:

Share it now!