NOM

po2xml - Tradueix un fitxer DocBook XML usant un fitxer PO

SINOPSI

po2xml [ XML_original PO_traduït]

DESCRIPCIÓ

El po2xml és una ordre que tradueix un fitxer XML de DockBook XML-original mitjançant un fitxer de missatges de gettext PO-traduït. El fitxer XML resultant s'envia a l'eixida estàndard.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEGEU TAMBÉ

split2po(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <[email protected]>
Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]>

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to po2xml you should read also:

Share it now!