NOM

po4a-normalize - normalitza un fitxer de documentació analitzant-lo amb po4a, i tornant-lo a escriure

SINOPSI

po4a-normalize -f fmt principal.doc

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.
El guió po4a-normalize és una eina de depuració emprada per comprovar que po4a no canvia els documents quan no ha de fer-ho. Tan sols s'utilitza durant el desenvolupament de nous mòduls, o si dubta de la validesa de les eines.
El document generat s'escriurà a po4a-normalize.output mentre que el fitxer PO generat s'escriurà a po4a-normalize.po. No hi ha manera de canviar-ho ;)

OPCIONS

-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option in the ' name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
-b, --blank
Create an blank translated document. The generated translated document will be generated assuming all messages are translated by a space or new line. This is useful to check what parts of the document cannot be translated.
-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
--help-format
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
-f, --format
Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
-M, --master-charset
Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-gettextize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)

AUTORS

 Denis Barbier <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <[email protected]>
 Jordi Vilalta <[email protected]>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.
Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

Recommended readings

Pages related to po4a-normalize you should read also:

Share it now!