NOM

split2po - Crea un fitxer po a partir dos fitxers DocBook XML

SINOPSI

split2po { XML_originalXML_traduït}

DESCRIPCIÓ

El split2po és una ordre de consola que agafa dos fitxers XML de DocBook i genera un fitxer de missatges de gettext (PO) amb els canvis entre tots dos. El fitxer resultant s'envia a la sortida estàndard.
El fitxer XML-traduït haurà de ser el resultat de traduir el fitxer XML-original a un altre idioma. Aquesta traducció és el que el fitxer PO resultant representarà.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEGEU TAMBÉ

po2xml(1), swappo(1), transxx(1), xml2pot(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <[email protected]>
Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]>

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to split2po you should read also:

Share it now!