NOM

transxx - Crea un pseudo fitxer PO traduït des d'un fitxer PO de plantilla

SINOPSI

transxx [ plantilla.pot]

DESCRIPCIÓ

L'ordre transxx és una ordre de consola que crea un fitxer PO bàsic a partir d'una plantilla. Alguns formats i estructures de les cadenes msgid seran copiades en msgstr, però de tota manera el text haurà de ser traduït a «xx» (xx=codi_idioma).
El fitxer PO falsament traduït s'envia a l'eixida estàndard.
En executar el vostre programari sota el llenguatge «xx» de seguida veureu les cadenes visibles per l'usuari que no són traduïbles.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <[email protected]>
Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]>

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Share it now!