NAME

web2disk - web2disk
 
web2disk URL


 
On l'URL és per exemple https://google.com
 
Sempre que passeu arguments a web2disk i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--base-dir, -d
Directori base on es desa l'URL. Per defecte .

--delay
Interval mínim en segons entre captures consecutives. Per defecte 0 s

--dont-download-stylesheets
No baixis els fulls d'estil CSS.

--encoding
La codificació de caràcters de les pàgines web que esteu intentant baixar. Per defecte s 'intenta endevinar la codificació.

--filter-regexp
S'ignorarà qualsevol enllaç que coincideixi amb aquesta expressió regular. Es pot especificar aquesta opció diversos cops; en aquest cas s 'ignorarà sempre que una expressió regular coincideixi amb un enllaç. Per defecte no s 'ignora cap enllaç. Si s 'especifiquen expressions regulars de filtre i de coincidència s 'aplica primer l'expressió regular de filtre.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--match-regexp
Només se segueixen els enllaços que coincideixen amb l 'expressió regular. Aquesta opció es pot especificar diverses vegades. En aquest cas un enllaç se seguirà si coincideix amb qualsevol expressió regular. Per defecte se segueixen tots els enllaços.

--max-files, -n
El nombre màxim de fitxers a baixar. Només s'aplica als fitxers de les etiquetes <a href>. Per defecte 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Nombre màxim de nivells que s'inclouen, és a dir profunditat dels enllaços que se segueixen. Per defecte 1

--timeout, -t
Temps d'expiració en segons per a rebre una resposta del servidor. Per defecte: 10.0 s

--verbose
Mostra informació de sortida detallada. Útil per a depurar

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Share it now!