NOM

xml2pot - Crea un fitxer PO plantilla des d'un fitxer DocBook XML.

SINOPSI

xml2pot [ XML_original]

DESCRIPCIÓ

El xml2pot és una ordre que crea una plantilla de missatges de gettext a partir d'un fitxer XML de DocBook XML-original. El fitxer plantilla s'envia a la sortida estàndard.
La plantilla resultant es pot emprar per a crear fitxers de missatges de gettext (fitxers PO) per a diversos idiomes. Pot usar-se junt amb po2xml (1) per a traduir el fitxers XML original a diversos idiomes.
Aquesta utilitat forma part del joc per a desenvolupar programari del KDE.

VEGEU TAMBÉ

po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

AUTORS

Les eines PO-XML han estat escrites per en Kulow, Stephan <[email protected]>
Aquesta pàgina del manual ha estat preparada per en Burton, Ben <[email protected]>

AUTOR

Burton, Ben <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to xml2pot you should read also:

Share it now!