NOM

checkXML5 - Una eina de validació XML per als documents DocBook en XML del KDE.

SINOPSI

checkXML5 [ nom_del_fitxer]

DESCRIPCIÓ

checkXML5 és una eina per a comprovar els errors de sintaxi en els fitxers DocBook en XML del KDE. També es pot emprar per a d'altres DocBook basats en fitxers XML, però hauríeu d'usar una eina menys específica xmllint(1) si no esteu escrivint o treballant en la documentació del KDE.

VEGEU TAMBÉ

meinproc5(1) xmllint(1)

AUTOR

Watts, Lauri <[email protected]>
Autor.

Recommended readings

Pages related to checkXML5 you should read also:

Share it now!