NAME

calibre-customize - calibre-customize
 
calibre-customize options


 
Přizpůsobit Calibre načtením externích modulů.
 
Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-customize, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--add-plugin, -a
Přidat modul zadáním cesty k souboru ZIP, který ho obsahuje.

--build-plugin, -b
Pro vývojáře modulů: Cesta k adresáři, kde vyvíjíte modul. Tento příkaz automaticky zabalí modul a aktualizuje ho v Calibre.

--customize-plugin
Přizpůsobit modul. Zadejte název modulu a řetězec s úpravami oddělenými čárkou.

--disable-plugin
Zakázat uvedený modul

--enable-plugin
Povolit uvedený modul

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--list-plugins, -l
Vypsat všechny nainstalované moduly

--remove-plugin, -r
Odebrat vlastní modul podle jména. Nemá žádný vliv na vestavěné moduly.

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Questions & Answers

Helpful answers and articles about calibre-customize you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!