NAME

ebook-edit - ebook-edit
 
ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


 
Spustit nástroj Calibre pro úpravu knihy. Volitelně můžete také zadat názvy souborů uvnitř knihy, které budou automaticky otevřeny pro úpravu.
 
Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-edit, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--detach
Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Share it now!