JMÉNO

faillog - Soubor pro zaznamenávání chybných pokusů o přihlášení

POPIS

/var/log/faillog uchovává pro každý účet počet chybných přihlášení a jejich limity. Záznamy v souboru mají pevnou délku a jsou indexovány číselným UID. Každý záznam obsahuje počet chybných pokusů o přihlášení od posledního úspěšného přihlášení, maximální počet chybných pokusů o přihlášení před zablokováním účtu, linku, na které byl zaznamenán poslední chybný pokus o přihlášení, a datum, kdy byl zaznamenán poslední chybný pokus o přihlášení.
Struktura souboru vypadá následovně:
 
struct	faillog {
	short   fail_cnt;
	short   fail_max;
	char    fail_line[12];
	time_t  fail_time;
};

SOUBORY

/var/log/faillog
soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

VIZ TAKÉ

faillog(8)

Recommended readings

Pages related to faillog you should read also:

Share it now!