NAME

fetch-ebook-metadata - fetch-ebook-metadata
 
fetch-ebook-metadata [options]


 
Načíst metadata knihy z online zdrojů. Musíte zadat alespoň název, autory nebo ISBN.
 
Kdykoliv předáváte parametry pro fetch-ebook-metadata, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--allowed-plugin, -p
Zadejte název modulu pro stahování metadat, který chcete použít. Ve výchozím nastavení budou použity všechny moduly metadat. Může být zadáno vícekrát pro více modulů. Všechny názvy modulů: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

--authors, -a
Autoři knihy

--cover, -c
Zadejte název souboru. Pokud existuje obálka, bude do něj uložena. Bez této volby nebude stažena žádná obálka.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--identifier, -I
Identifikátory, jako jsou ASIN nebo ID Goodreads atd. Mohou být zadány vícekrát pro více identifikátorů. Například: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i
ISBN knihy

--opf, -o
Výstup metadat ve formátu OPF namísto textu čitelného pro člověka.

--timeout, -d
Časový limit v sekundách. Výchozí je 30

--title, -t
Název knihy

--verbose, -v
Vypsat protokol do konzole (stderr)

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal Kovid Goyal

Questions & Answers

Helpful answers and articles about fetch-ebook-metadata you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!