JMÉNO

geticonset - extrahuje aktuální sadu ikon Window Makera

SYNTAXE

geticonset [volby] [soubor]

POPIS

geticonset načíta doménu WMWindowAttributes a zapíše sadu nalezených ikon buď na standardtní výstup nebo do souboru.

VOLBY

--help
vypíše nápovědu
--version
vypíše číslo verze

PROMĚNNÉ PROSTŘEDÍ

GNUSTEP_USER_ROOT
specifikuje cestu k adresáři Defaults. Řetězec "Defaults/" je přidán k této proměnné, čímž se určí umístění databází. Jakmile proměnná není nastavená, tak její implicitní hodnota je "~/GNUstep"

SOUBORY

GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/WMWindowAttributes
Toto je soubor, který se zapíše.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

seticons(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <[email protected]>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <[email protected]>.
Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <[email protected]>.

Recommended readings

Pages related to geticonset you should read also:

Share it now!