JMÉNO

groupadd - Vytvoří skupinu

POUŽITÍ

groupadd [-g  GID [-o]] [-f] [-K KLÍČ=HODNOTA] skupina

POPIS

Příkaz groupadd vytváří nové skupinové účty na základě zadaných hodnot a výchozích hodnot nastavených v systému. Nová skupina bude podle pořeby zařazena do příslušných systémových souborů.

VOLBY

Příkaz groupadd akceptuje následující volby:
-f
Tato volba způsobí, že v případě kolize se stávající skupinou se vrátí úspěšný návratový kód. Při použití s volbou -g, pokud již dané GID existuje, vybere se unikární GID automaticky, (tj. jako kdybyste -g nezadali).
-g GID
Číselná hodnota skupinového ID. Tato hodnota musí být unikátní (s výjimkou volby -o). Hodnota musí být nezáporné celé číslo. Jako výchozí hodnota se použije nejmenší ID větší než 999 a zároveň větší než ID všech ostatních skupin. Hodnoty mezi 0 a 999 jsou obvykle rezervovány pro systémové účty.
-h, --help
Zobrazí nápovědu a skončí.
-K KLÍČ=HODNOTA
Přepíše výchozí nastavení /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX apod.). Můžete zadat i více voleb najednou. Příklad: -K GID_MIN=100 -K GID_MAX= 499 Poznámka: -K GID_MIN=10,GID_MAX=499 zatím nefunguje.
-o
Tato volba povolí přidání skupiny s neunikátním GID.

SOUBORY

/etc/group
informace o skupinových účtech
/etc/gshadow
citlivé informace o skupinových účtech
/etc/login.defs
nastavení systému shadow

ZÁLUDNOSTI

Názvy skupin musí začínat malým písmenem nebo podtržítkem a mohou obsahovat pouze malá písmena, čísla, podtržítka, pomlčky a závěrečný dolar. Vyjádřeno regulárním výrazem: [a-z_][a-z0-9_-]*[$]
Délka názvu skupiny nesmí překročit 16 znaků.
Jestliže již název skupiny existuje v externí databázi typu NIS, příkaz groupadd odmítne požadavek na vytvoření této skupiny.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Příkaz groupadd může skončit s následujícími návratovými hodnotami:
0
úspěch
2
chybná syntaxe příkazu
3
chybný argument parametru
4
GID není unikátní (pokud nepoužijete -o)
9
název skupiny není unikátní
10
nelze aktualizovat soubor group

VIZ TAKÉ

chfn(1), chsh(1), passwd(1), gpasswd(8), groupdel(8), groupmod(8), login.defs(5), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

Recommended readings

Pages related to groupadd you should read also:

Share it now!