JMÉNO

weechat-headless - the extensible chat client (headless version)

PŘEHLED

weechat-headless [-a|--no-connect] [--daemon] [-d|--dir <path>] [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <plugins>] [-r|--run-command <command>] [-s|--no-script] [--upgrade] [plugin:option...]
weechat-headless [-c|--colors]
weechat-headless [-h|--help]
weechat-headless [-l|--license]
weechat-headless [-v|--version]
 

POPIS

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) je svobodný chatovací klient. Je lehký, plně konfigurovatelný a lehce rozšiřitelný pomocí pluginů a scriptů v obvyklých sciptovacích jazycích.
 
The command weechat-headless runs WeeChat in a headless mode (no interface). It can be used for tests or to daemonize WeeChat with the option "--daemon".

VOLBY

-a, --no-connect
Zakaž automatické pripojení k serverům když WeeChat startuje.
 
-c, --colors
Zobraz defaultní barvy v terminálu.
 
--daemon
Run WeeChat in background, as a daemon (works only with the command weechat-headless).
 
-d, --dir <path>
Nastav cestu jako dovmský adresář pro WeeChat (použitou pro konfigurační soubory, logy, uživatelské pluginy a skripty), výchozí hodnota je "~/.weechat" (poznámka: složka bude vytvořena pokud nebude nalezena Weechatem) Pokud tato volba není zadána, použije se promněná prostředí WEECHAT_HOME (pokud není prázdná)
 
-h, --help
Zobrazí nápovědu.
 
-l, --license
Zobrazí licenci WeeChatu.
 
-p, --no-plugin
Vypne automatické nahrání pluginů.
 
-P, --plugins <plugins>
Load only these plugins at startup (see /help weechat.plugin.autoload). If this option is given, the option weechat.plugin.autoload is not used.
 
-r, --run-command <command>
Run command(s) after startup; many commands can be separated by semicolons, this option can be given multiple times.
 
-s, --no-script
Vypni automatické nahrání scriptů.
 
--upgrade
Aktualizuj WeeChat použitím souborů relací generovaných příkazem /upgrade -quit.
 
-v, --version
Zobraz verzi WeeChatu.
 
plugin:option
Nastavení pluginů.

VOLBY PLUGINŮ

Pro kompletní dokumentaci nastavení pluginů a jejich volby podívejte se na WeeChat user’s guide <https://weechat.org/doc>.
 
S irc pluginem se můžete doččasně připojit na server s URL jako:
 
irc[6][s]://[[nickname][:password]@]server[:port][/#channel1[,#channel2...]]
 
K připojení na IRC kanál Weechatu pro podporu s přezdívkou "mynick":
 
irc://[email protected]/#weechat
 
IPv6 adresa může být uzavřena do hranatých závorek k přidání portu, například:
 
irc://[email protected][2001:db8:0:85a3::ac1f:8001]:6668/#test

SOUBORY

$HOME/.weechat/weechat.conf
hlavní konfigurační soubor WeeChatu
 
$HOME/.weechat/plugins.conf
soubor konfigurace pluginů
 
$HOME/.weechat/sec.conf
konfigurační soubor s chráněnými daty
 
$HOME/.weechat/alias.conf
configurační soubor pro alias plugin
 
$HOME/.weechat/aspell.conf
konfigurační soubor pro aspell plugin
 
$HOME/.weechat/buflist.conf
konfigurační soubor pro buflist plugin
 
$HOME/.weechat/charset.conf
konfigurační soubor pro charset plugin
 
$HOME/.weechat/exec.conf
konfigurační soubor pro exec plugin
 
$HOME/.weechat/fifo.conf
konfigurační soubor pro fifo plugin
 
$HOME/.weechat/fset.conf
konfigurační soubor pro fset plugin
 
$HOME/.weechat/guile.conf
konfigurační soubor pro guile plugin
 
$HOME/.weechat/irc.conf
konfigurační soubor pro irc plugin
 
$HOME/.weechat/javascript.conf
konfigurační soubor pro javascript plugin
 
$HOME/.weechat/logger.conf
konfigurační soubor pro logger plugin
 
$HOME/.weechat/lua.conf
konfigurační soubor pro lua plugin
 
$HOME/.weechat/perl.conf
konfigurační soubor pro perl plugin
 
$HOME/.weechat/php.conf
konfigurační soubor pro php plugin
 
$HOME/.weechat/python.conf
konfigurační soubor pro python plugin
 
$HOME/.weechat/relay.conf
konfigurační soubor pro relay plugin
 
$HOME/.weechat/ruby.conf
konfigurační soubor pro ruby plugin
 
$HOME/.weechat/script.conf
konfigurační soubor pro script plugin
 
$HOME/.weechat/tcl.conf
konfigurační soubor pro tcl plugin
 
$HOME/.weechat/trigger.conf
konfigurační soubor pro trigger plugin
 
$HOME/.weechat/xfer.conf
konfigurační soubor pro xfer plugin
 
$HOME/.weechat/weechat.log
soubor záznamů WeeChatu

SEE ALSO

weechat(1)

AUTOŘI

Tato manuálová stránka byla napsána Sébastien Helleu. Tato manuálová stránka byla přeložena Ondřejem Súkupem. WeeChat je napsán Sébastienem Helleu a přispěvovateli (kompletní seznam je v souboru AUTHORS.adoc).
 
Copyright © 2003-2018 Sébastien Helleu
 
WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
 
Prosím přečtěte si soubor COPYING pro více informací.
 
Web: <https://weechat.org/>

PODPORA / HLÁŠENÍ CHYB

Pro pomoc nebo hlášení chyb <https://weechat.org/about/support>

AUTHOR

Sébastien Helleu

Recommended readings

Pages related to weechat-headless you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about weechat-headless you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!