JMÉNO

wmsetbg - nastaví pozadí hlavního okna v X11

SYNTAXE

wmsetbg [-display] [--version] [--help] [{-b|--back-color} barva] [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale} obrázek] [{-d|--dither}|{-m|--match}] [-u|--update-wmaker] [{-D|--update-domain} doména] [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textura] [{-w|--workspace} pracovní plocha]

POPIS

wmsetbg načítá daný obrázek (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vloží ho do hlavního okna. Obrázek je možné zvětšit, nebo ho opakovat aby vyplnil hlavní okno. Window Maker používa tento příkaz interně na nastavení pozadí při startu.

VOLBY

-a|--maxscale
zvětší daný obrázek při dodržení poměru stran
-e|--center
vloží obrázek do středu okna
-t|--tile
vytvoří z obrázku dlaždice
-s|--scale
roztáhne daný obrázek (standartně)
-d|--dither
rezervuje barvy
-m|--match
shodné barvy
-u|--update-wmaker
zapíše změnu do databáze nastavení Window Makera
-D|--update-domain
zapíše změnu do databáze domény
-c|--colors
použíje určitý počet barev na kanál
-p|--parse
parsuje danou texturu jako proplist stylu textur
-w|--workspace
nastaví pozadí jen na dané pracovní ploše
--help
vypíše nápovědu
--version
vypíše číslo verze

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <[email protected]>. wmsetbg napsal Dan Pascu <[email protected]>
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <[email protected]>.
Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <[email protected]>.

Recommended readings

Pages related to wmsetbg you should read also:

Share it now!