JMÉNO

wxcopy - kopíruje standartní vstup do vyrovnávací paměti

SYNOPSIS

wxcopy [volby] [soubor]

POPIS

wxcopy kopíruje standartní vstup nebo soubor do vyrovnávací paměti. Jakmile není dáná nějaká vyrovnávací paměť, tak se data kopírují do vyrovnávací paměti 0 a ostaní vyrovnávací paměti rotují, jestliže ovšem existují. Pokud je dáná vyrovnávací paměť, tak se data kopírují do ní a nevykoná se žádné rotování.

VOLBY

-cutbuffer číslo
Specifikuje číslo vyrovnávací paměti, do které se budou kopírovat data.
-display displej
Data se budou kopírovat do vyrovnávací paměti daného displeje/obrazovky.
-nolimit
Vypne normální limit velikosti dat 64kb, čímž se umožní zvětšování vyrovnávací paměti podla potřeby.
-clearselection
Vyprázdní vlastníka PRIMARY selekce. V praxi to znamená, že když se pokusíte vložit data prostředním tlačítkem (například), tak vloží se data z vyrovnávací paměti 0, namísto případného spuštění selelekce myši.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

wxpaste(1), wmaker(1)

AUTOR

Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <[email protected]>.
Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <[email protected]>.
Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <[email protected]>.
Kompatibilitu s binárními daty a -nolimit implementoval Luke Kendall <[email protected]>.

Recommended readings

Pages related to wxcopy you should read also:

Share it now!