accessdb - dumper indholdet af en man-db-database i et læsbart format

SYNOPSIS

/usr/sbin/accessdb [-d?V] [<indeksfil>]

BESKRIVELSE

accessdb vil vise data indeholdt i en man-db-database i en et læsbart format. Som standard vil den dumpe dataene fra /var/cache/man/index.<db-type>, hvor <db-type> er afhængig af det anvendte databasebibliotek.
 
Angivelse af et argument til accessdb vil overskrive denne standard.

TILVALG

-d, --debug
Vis fejlsøgningsinformation.
-?, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
--usage
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
-V, --version
Vis versionsinformation.

FORFATTER

Wilf. ([email protected]).
Fabrizio Polacco ([email protected]).
Colin Watson ([email protected]).

Share it now!