apropos - søg i manualens sidenavne og beskrivelser

SYNOPSIS

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s liste] [ -m system[,...]] [-M sti] [ -L sprog] [-C fil] nøgleord ...

BESKRIVELSE

Hver manualside har en kort beskrivelse tilgængelig. apropos søger i beskrivelserne efter resultater indeholdende nøgleord.
 
nøgleord er normalt et regulært udtryk, som om (-r) blev brugt, eller kan indeholde jokertegn ( -w), eller matche det præcise nøgleord ( -e). Ved brug af disse tilvalg kan det være nødvendigt at placere nøgleord i citationstegn eller escape (\), de specielle tegn der stopper skallen fra at fortolke dem.
 
De normale matchregler tillader at match foretages mod sidenavnet og ordgrænser i beskrivelsen.
 
Databasen der søges i af apropos opdateres af programmet mandb. Afhængig af din installation kan dette enten køres af et regelmæssigt cronjob eller skal køres manuelt efter at nye manualsider er blevet installeret.

TILVALG

-d, --debug
Vis fejlsøgningsinformation.
-v, --verbose
Vis uddybende advarsler.
-r, --regex
Fortolk hvert nøgleord som et regulært udtryk. Dette er standardopførelsen. Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Programmet kan matche enhver del af begge. Matchen er ikke begrænset til ordgrænser.
-w, --wildcard
Fortolk hvert nøgleord som et mønster indeholdende jokertegn i skalstil. Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne uafhængigt. Hvis --exact også anvendes, så vil et match kun blive fundet hvis et udvidet nøgleord matcher en hel beskrivelse eller sidenavn. Ellers kan nøgleordet også matche på ordgrænser i beskrivelsen.
-e, --exact
Hvert nøgleord vil blive matchet mod sidenavnene og beskrivelserne.
-a, --and
Vis kun punkter som mathcer alle de angivne nøgleord. Standarden er at vise punkter som matcher alle nøgleord.
-l, --long
Tilpas ikke resultatet til terminalbredden. Normalt vil resultatet blive forkortet til terminalbredden for at undgå grimme resultater fra dårligt skrevet NAVN-afsnit.
-s liste, --sections liste, --section liste
Søg kun i de angivne manualafsnit. liste er en kolon- eller kommaadskilt liste af afsnit. Hvis et punkt i liste er et simpelt afsnit, for eksempel »3«, så vil den viste beskrivelsesliste inkludere sider i afsnit »3«, »3perl«, »3x« og så videre; mens at hvis et punkt i liste har en udvidelse, for eksempel »3perl«, så vil listen kun inkludere sider i den præcise del af manualafsnittet.
-m system[,...], --systems=system[,...]
Hvis dette system har adgang til andre operativsystemers beskrivelser af manualsider, så kan der søges i disse med brug af dette tilvalg. For at søge i beskrivelserne for nyt operativsystem bruges tilvalget -m NytOperativsystem.
 
Det specificerede system kan være en kombination af kommaadskilte operativsystemnavne. For at inkludere en søgning i det normale operativsystems whatis-beskrivelser, så inkluder systemnavnet man i parameterstrengen. Dette tilvalg vil overskrive $ SYSTEM-miljøvariablen.
-M sti--manpath=sti
Angiv et alternativt sæt af kolonafgrænsede manualsidehierarkier at søge i. Som standard bruger apropos miljøvariablen $ MANPATH, med mindre at den er tom eller uangivet, i hvilket tilfælde den vil bestemme en passende manualsti baseret på din miljøvariabel $ PATH. Dette tilvalg tilsidesætter indholdet af $ MANPATH.
-L sprog--locale=sprog
apropos vil normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen setlocale(3), som undersøger diverse miljøvariabler, muligvis inklusive $ LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til apropos. Bemærk at det ikke vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet såsom hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.
-C fil--config-file=fil
Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.
-?, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
--usage
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
-V, --version
Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

0
Programkørsel endt uden fejl.
1
Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.
2
Operationel fejl.
16
Intet blev fundet som matchede de angivne kriterier.

MILJØ

SYSTEM
Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet angivet som argument for tilvalget -m.
MANPATH
Hvis $MANPATH er angivet, dets værdi er fortolket som den kolonafgrænsede manualsides hierarkisøgesti at anvende.
MANWIDTH
Hvis $MANWIDTH er angivet, dets værdi bruges som terminalbredden (se tilvalget --long). Hvis ikke angivet, vil terminalbredden blive beregnet via brug af værdien fra $ COLUMNS, en ioctl(2) hvis tilgængelig, ellers bruges reserven 80 tegn, hvis alt andet fejler.
POSIXLY_CORRECT
Hvis $POSIXLY_CORRECT er angivet, selv som en nul-værdi, vil standardsøgningen apropos være som et udvidet regulært udtryk ( -r). Nutildags er dette alligevel standardopførslen.

FILER

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.
/usr/share/man/.../whatis
En traditionel whatis-tekstdatabase.

SE OGSÅ

man(1), whatis(1), mandb(8)

FORFATTER

Wilf. ([email protected]).
Fabrizio Polacco ([email protected]).
Colin Watson ([email protected]).

Recommended readings

Pages related to apropos you should read also:

Share it now!