debconf-get-selections - vis indholdet af debconfdatabasen

OVERSIGT

debconf-get-selections [--installer]

BESKRIVELSE

Vis den aktuelle debconfdatabase i et format som kan forstås af debconf-set-selections.
For at dumpe debconfdatabasen for debian-installer, fra /var/log/installer/cdebconf, så brug parameteren --installer.

FORFATTER

Petter Reinholdtsen <[email protected]>

OVERSÆTTELSE

Den danske oversættelse blev udarbejdet 2012 af Joe Hansen <[email protected]>. Denne oversættelse er fri dokumentation; læs GNU General Public License Version 2 eller nyere for kopieringsbetingelserne. Der er INGEN GARANTI.

Questions & Answers

Helpful answers and articles about debconf-get-selections you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!