device-table.pl - fortolker enhedstabeller og videresender til mknod

Synopsis

 device-table.pl [-n|--dry-run] [-d MAPPE] [-f FIL]
 device-table.pl -?|-h|--help|--version

Indstillinger

Som standard skriver device-table.pl enhedsknuderne ud i den aktuelle arbejdsmappe. Brug mappeindstillingen til at skrive et andet sted.
multistrap contains a default device-table file, use the file option to override the default /usr/share/doc/multistrap/examples/device_table.txt
Brug indstillingen dry-run til at se kommandoerne som køres.
Enhedsknuder kræver fakeroot eller en anden måde med rodadgang. Hvis device-table.pl allerede køres under fakeroot eller noget tilsvarende så vil den eksisterende fakerootsession blive brugt, som et alternativ kan du bruge indstillingen no-fakeroot til at smide den interne brug af fakeroot.
Note that fakeroot does not support changing the actual ownerships, for that, run the final packing into a tarball under fakeroot as well, or use "sudo" when running device-table.pl

Format for enhedstabel

Filer for enhedstabeller er indryksadskilte filer (TSV). Alle linjer i enhedstabellen skal have præcis 10 poster, alle adskilt af et enkelt indryk (tab), undtagen kommentarer - som skal starte med #
Poster i enhedstabellen har formen:
 <navn> <type> <tilstand> <uid> <gid> <major> <minor> <start> <inc> <antal>
hvor navn er filnavnet, type kan være:
 f En normal fil
 d Mappe
 s Symbolsk henvisning
 h Hård henvisning
 c Speciel enhedsfil for tegn
 b Speciel enhedsfil for blok
 p Fifo (navngivet datakanal)
Symbolske henvisninger og hårde henvisninger er udvidelser til enhedstabellen, kun for device-table.pl, andre fortolkere af enhedstabeller kan måske ikke håndtere disse typer. Det første felt for kommandoen for symbolsk henvisning er det eksisterende mål for den symbolske henvisning, det tredje felt er den fulde sti for selve den symbolske henvisning. F.eks.
 /proc/self/fd/0 s /dev/stdin - - - - - - -
Se http://wiki.debian.org/DeviceTableScripting

Questions & Answers

Helpful answers and articles about device-table.pl you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!