dpkg-preconfigure - lad pakker stille spørgsmål før deres installation

OVERSIGT

 dpkg-preconfigure [tilvalg] pakke.deb
 dpkg-preconfigure --apt

BESKRIVELSE

dpkg-preconfigure lader pakker stille spørgsmål før de installeres. Den fungerer på et sæt af debianpakker, og alle pakker som bruger debconf vil have deres konfigurationsskript kørt, så at de kan undersøge systemet og stille spørgsmål.

TILVALG

-ftype, --frontend=type
Vælg hvilken brugerflade der skal bruges.
-pværdi, --priority=værdi
Set the lowest priority of questions you are interested in. Any questions with a priority below the selected priority will be ignored and their default answers will be used.
--terse
Aktiverer uddatatilstanden terse. Dette påvirker kun nogle brugerflader.
--apt
Run in apt mode. It will expect to read a set of package filenames from stdin, rather than getting them as parameters. Typically this is used to make apt run dpkg-preconfigure on all packages before they are installed. To do this, add something like this to /etc/apt/apt.conf:
 // Pre-configure all packages before
 // they are installed.
 DPkg::Pre-Install-Pkgs {
        "dpkg-preconfigure --apt --priority=low";
 };
    
-h, --help
Vis hjælpetekst.

SE OGSÅ

debconf(7)

FORFATTER

Joey Hess <[email protected]>

OVERSÆTTELSE

Den danske oversættelse blev udarbejdet 2012 af Joe Hansen <[email protected]>. Denne oversættelse er fri dokumentation; læs GNU General Public License Version 2 eller nyere for kopieringsbetingelserne. Der er INGEN GARANTI.

Recommended readings

Pages related to dpkg-preconfigure you should read also:

Questions & Answers

Helpful answers and articles about dpkg-preconfigure you may found on these sites:
Stack Overflow Server Fault Super User Unix & Linux Ask Ubuntu Network Engineering DevOps Raspberry Pi Webmasters Google Search

Share it now!