help2man - opret en simpel manualside

SYNOPSIS

help2man [ TILVALG]... KØRBAR

BESKRIVELSE

»help2man« opretter en manualside fra »--help« og »--version«.
-n, --name=STRENG
beskrivelse for NAVN-paragraffen
-s, --section=SEKTION
sektionsnummer for manualsiden (1, 6, 8)
-m, --manual=TEKST
navn på manualside (brugerkommandoer, ...)
-S, --source=TEKST
programmets oprindelse (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=STRENG
Vælg sprog (standard »C«)
-i, --include=FIL
inkluder materiale fra »FIL«
-I, --opt-include=FIL
inkluder materiale fra »FIL«, hvis den findes
-o, --output=FIL
send resultat til »FIL«
-p, --info-page=TEKST
Texinfo-manualens navn
-N, --no-info
Udelad henvisning til Texinfo-manual
--help
udskriv denne hjælpebesked og afslut
--version
udskriv versionsnummer og afslut
KØRBAR skal understøtte tilvalgene »--help« og »--version« og sende deres resultat til standardud, dog kan alternativer angives via:
-h, --help-option=STRENG
hjælpetilvalgsstreng
-v, --version-option=STRENG
versionstilvalgsstreng
--version-string=STRENG
versionstreng
--no-discard-stderr
inkluder stderr når tilvalgsuddata fortolkes
Rapporter fejl til <[email protected]>.
Ophavsret 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc. Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der gives INGEN garanti; end ikke for SALGBARHED eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

INKLUDERINGSFILER

Yderligere materiale kan inkluderes i de oprettede uddata med --include og --opt-include tilvalgene. Formatet er simpelt:
 

[afsnit]
tekst
 

/mønster/
tekst
 
Blokke med ordret *roff-tekst indsættet i resultatet enten i begyndelsen af det angivne [afsnit] (versalfølsom), eller efter en paragraf der matcher /mønster/.
 
Mønstre bruger Perls normale udtrykssyntaks og kan følges af i, s eller m modifikationer (se perlre(1)).
 
Linjer før det første afsnit eller mønster, som begynder med »-« behandles som tilvalg. Alt andet ignoreres i stilhed og kan bruges for kommentarer, RCS-nøgleord og lignende.
 
Rækkefølgen for afsnit (for dem inkluderet) er:
 

NAVN
SYNOPSIS
BESKRIVELSE
TILVALG
MILJØ
FILER
EKSEMPLER
andet
FORFATTER
FEJLRAPPORTER
OPHAVSRET
SE OGSÅ
 
Alle [NAVN] eller [SYNOPSIS] afsnit der fremgår af inkluderingsfilen vil erstatte, hvad der ellers ville blive automatisk oprettet (selvom du stadig kan overskrive dette med --name hvis ønsket).
 
Andre afsnit er foranstillet til det automatisk fremstillede for standardafsnittene angivet ovenfor, eller inkluderet i andet (over) i rækkefølgen de blev mødt i inkluderingsfilen.
 
Placering af tekst inden i afsnittet kan eksplicit blive efterspurgt ved at bruge syntaksen [<afsnit], [=afsnit] eller [>afsnit] til at erstatte den ekstra tekst før, i stedet for, eller efter standarduddata respektivt.

TILGÆNGELIGHED

Den seneste version af denne distribution er tilgængelig på nettet fra:
 

ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

FORFATTER

Skrevet af Brendan O'Dea <[email protected]>

SE OGSÅ

Den fulde dokumentation for help2man vedligeholdes som Texinfo-manual. Hvis info og help2man programmerne er korrekt installeret på din side, bør kommandoen
info help2man
give dig adgang til hele manualen.

Recommended readings

Pages related to help2man you should read also:

Share it now!