xcfview - fremvis xcf-filer fra GIMP

OVERBLIK

xcfview [ flag ] filnavn [ lagnavne ]

BESKRIVELSE

xcfview er et omslagsprogram som bruger xcf2png(1) eller xcf2pnm(1) (se disse) til at fladgøre et XCF-billede, og dernæst viser det med et PNG- eller PPM-fremviserprogram, som findes gennem mailcap(5)-databasen.

FLAG

Alle kommandolinjeargumenter til xcfview bliver videregivet direkte til den xcf2png- eller xcf2pnm-kommando som konverterer XCF-billedet. Det er ikke helt forudsigeligt hvilket konverteringsprogram der bliver brugt, så man bør holde sig til flag der forstås af begge disse programmer:
--mask
Aktivér lagmasken.
--mode mode
Vælg lagtilstanden (fx Normal eller LægTil).
--nomask
Deaktivér lagmasken.
--opacity n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til 255 (helt ugennemsigtig).
--percent n
Vælg gennemsigtighed på en skala fra 0 (helt gennemsigtigt) til 100 (helt ugennemsigtig).
-A, --force-alpha
Konstruér en triviel gennemsigtighedskanal selvom billedet er fuldstændig ugennemsigtigt.
-b farve, --background farve
Giv gennemsigtige partier af billedet denne farve. Baggrundsfarven kan angives hexadecimalt som #rrggbb eller #rgb, eller med et X11-farvenavn (sidstnævnte virker kun hvis der kan findes en database med farvenavne i en standardplacering).
-c, --color, --colour
Brug RGB-format for uddata selvom der er mere kompakte alternative formater.
-C, --autocrop
Placer det konvertede område af billedet til så det netop dækker alle de synlige (eller valgte) lag. Billedet kan blive større eller mindre end lærredet, afhængigt af de synlige lags størrelse og placering. (Bemærk at tilskæringen ikke tager hensyn til indholdet af lagene).
Normalt vil det konverterede område være det samme som XCF-lærredet.
-D, --dissolve
Foretag et "opløs"-skridt for at udrydde delvis gennemsigtighed i det fladgjorte billede. Hvis -b-flaget også gives, sker dette før baggrundsfarven påføres.
-f, --full-image
Start med at fladgøre hele billedet til RAM, og analysér så billedet før detaljerne i uddataformatet bliver besluttet (fx om gråtoner er tilstrækkeligt til at repræsentere billeder). Hvis dette flag ikke gives, vil programmet nøjes med at fladgøre en enkelt række "fliser" (af højden 64 pixels) ad gangen.
-g, --gray, --grey
Repræsentér uddata som gråtoner selv hvis det er rent sort/hvidt. Stop med afslutningskode 103 hvis der mødes nogen farvede pixels. Dette bliver valgt automatisk hvis uddatafilens navn ender på .pgm.
-G, --for-gif
Påstå at der ikke er nogen delvist gennemsigtige pixels i uddata (hvilket muliggør en effektivere repræsentation af gennemsigtighed i uddata). Stop med afslutningskode 102 hvis der alligevel findes nogen delvist gennemsigtige pixels. Hvis -b-flaget også gives, handler denne test om om der er delvist gennemsigtige pixels over den angivne baggrund.
-h, --help
Udskriv en oversigt over flag og kommandolinjesyntaks, og afslut med kode 0.
-j, --bzip
Gør det samme som -Z bzcat. Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med bz2.
-o filnavn, --output filnavn
Skriv det konverterede billede til filnavn i stedet for til standarduddata.
-O x,y, --offset x ,y
Forskyd det konverterede billede fra det øverste venstre hjørne af XCF-lærredet. Bruges normalt sammen med -S.
-S bxh, --size bxh
Beskær det konverterede billede til bredde b og højde b.
-T, --truecolor
Brug fuldt RGB-farverum til at fladgøre indekserede billeder. Hvis dette flag ikke gives, vil xcfview efterligne Gimps nuværende princip, hvor gennemsigtigheden af hver pixel afrundes til enten "helt gennemsigtig" eller "helt ugennemsigtig", og fortolke alle lagtilstande som Normal.
-u, --utf8
Brug den rå UTF-8-repræsentation fra XCF-filen til at sammenligne og vise lagnavne. Normalt forsøger programmet at transkribere lagnavnene til det tegnsæt der angives af lokalitetsinstillingen.
-v, --verbose
Giv fremgangsbeskeder til standardfejl undervejs.
-V, --version
Skriv versionsnummeret for xcftools til standarduddata, og afslut med kode 0.
-z, --gzip
Gør det samme som -Z zcat. Vælges automatisk hvis filnavnet slutter med gz.
-Z kommando, --unpack kommando
Angiv en kommando som inddatafilen skal behandles af før den kan fortolkes som XCF-fil. Kommandoen bliver startet som kommando filnavn, og skal skrive sit resultat til standarduddata. Bemærk at kommando ikke kan indeholde argumenter. Hvis filnavnet ender på gz eller bz2, vil et udpakkeprogram blive valgt automatisk; dette kan slås fra ved at angive -Z cat (hvilket bliver optimeret så der ikke faktisk bliver startet end cat(1)-proces).

AFSLUTNINGSKODER

Afslutningskoden er 0 hvis alt gik godt. Opstår der fejl, vil afslutningskoden være forskellig fra 0; den præcise værdi kan enten komme fra konverteringsprogrammet eller fra fremviserprogrammet.

FORFATTER

xcfview og denne manualside er skrevet af Henning Makholm <[email protected]>.
Dele af programmet stammer fra skripte run-mailcap(1) af Brian White <[email protected]box.com>.

SE OGSÅ

xcf2pnm(1), xcf2png(1)

Recommended readings

Pages related to xcfview you should read also:

Share it now!