xml2pot - Opretter en PO-skabelon-fil ud fra en DocBook XML-fil.

SYNOPSIS

xml2pot [ original-XML]

BESKRIVELSE

xml2pot er et kommandolinjeværktøj som laver en gettext meddelelses-skabelonfil ud fra DocBook XML-filen original-XML. Skabelonfilen sendes til standardudskriften.
Den resulterende skabelonfile kan bruges til at lave gettext meddelelsefiler (PO-filer) for en mængde sprog. Disse kan derefter bruges sammen med po2xml(1) til at oversætte original-XML filen til disse andre sprog.
Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

SE OGSÅ

po2xml(1), split2po(1), swappo(1), transxx(1)

FORFATTERE

PO-XML værktøjet er skrevet af Stephan Kulow <[email protected]>
Denne manualside er skrevet af Ben Burton<[email protected]>

FORFATTER

Ben Burton <[email protected]>
Forfatter.

Recommended readings

Pages related to xml2pot you should read also:

Share it now!