swappo - ombyt felterne med originaltekst og oversat tekst i en PO-fil

SYNOPSIS

swappo [ filnavn.po]

BESKRIVELSE

swappo læser den givne PO-filen og ombytter felterne med originaltekst og oversat tekst for alle meddelelser. Resultatet er en ny PO-fil som oversætter i modsat retning. Hvis PO-filen for eksempel oversætter fra engelsk til fransk, kommer den nye PO-fil til at oversætte fra fransk til engelsk.
Den nye PO-filen skrives til standardudskriften. Den gamle PO-filen forbliver uberørt.
Værktøjet er en del af KDE's programmeludviklingsmiljø.

SE OGSÅ

po2xml(1), split2po(1), transxx(1), xml2pot(1)

FORFATTERE

PO-XML værktøjet er skrevet af Stephan Kulow <[email protected]>
Denne manualside er skrevet af Ben Burton<[email protected]>

FORFATTER

Ben Burton <[email protected]>
Forfatter.

Recommended readings

Pages related to swappo you should read also:

Share it now!